o nama

Livia Mjeda

Livia Mjeda, osnivač i predsjednica udruge

Udruga „ … I DJECI S LJUBAVLJU“ je osnovana 2008. godine  u Rijeci u namjeri socijalnog osnaživanja, unapređenja kvalitete života djece, mladih i odraslih, promicanja kulturno-umjetničkog stvaralaštva i društvenog angažmana djece i mladih te  edukacije i rehabilitacije i kulture udruga

Udruga djeluje na ostvarenju sljedećih ciljeva:

  • razvoj projekata i provođenje aktivnosti kojima se potiču i promiču volonterski rad, ljudska prava i pospješuje humanost i demokratizacija društva
  • unaprjeđenje,poboljšanje životnih uvjeta djece i mladih u ustanovama, bolnicama , vrtićima i drugim ustanovama za nezbrinutu djecu

  • prikupljanje donacija (novčanih) u cilju unaprijeđenja i poboljšanja uvjeta u bolnicama, vrtićima i ostalim ustanovama u kojima djeca borave

  • poticanje zdravih stilova života djece i mladih

  • pružanje psihosocijalne pedagoške pomoći i potpore pojedincima, obiteljima i skupinama u cilju prevladavanja teškoća i  poticanja kulture i kulturnog stvaralaštva.