Čep za kabinet

"ŽELIMO VJEŽBATI VID" nacionalni projekt UDRUGE I DJECI S LJUBAVLJU

Humanitarna akcija sakupljanja čepova čija sredstva su namijenjena za opremanje kabineta za vježbanje vida u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji

Udruga „i djeci s ljubavlju“ nastavlja sa projektom kojeg je pokrenula u 2017. godini – "Želimo vježbati vid". Cilj projekta je podizanje svijesti, edukacija građana, senzibilizacija društvo i javnost o važnosti vida, problemima sa kojima se susreću roditelji djece s poteškoćama vida, kao i sama djeca te problematici slabovidne djece, kao i omogućiti slijepima, slabovidnima i osobama smanjene pokretljivosti bolju uporabu i pristupačnost zgradama i prostorima, otkrivanje i evidentiranje djece s poteškoćama vida, individualni rad, edukacija i zapošljavanje stručnog kadra, te pokretanje vlastitog kabineta za vježbanje vida u Rijeci i Primorsko -goranskoj županiji, te nabavka potrebne opreme za kabinet.


U RH prema podacima HZZJZ 2017.registrirano 17.979 osoba čiji je uzrok invaliditeta sljepoća i znatna slabovidnost. U HR se prati broj osoba oštećenje vida, ali samo kod onih kod kojih postoji invaliditet temeljem tog oštećenja.

U dosadašnjem radu, uvidjeli smo njihove potrebe, a isto tako i nedostatke sustava, na koje nastojimo kao civilna udruga ukazati i ponudit riješenja. Naši sugrađani bi trebali biti upućeni u posebne potrebe koje slijepe osobe imaju, da bi ih se moglo integrirati u zajednicu i imali ispunjen i kvalitetan život.

Udruga ..i djeci s ljubavlju“ u sklopu nacionalnog projekta "ŽELIMO VJEŽBATI " u mjesecu ožujku pokreće humanitarnu akciju sakupljana čepova, čija sredstva su namijenjena opremanju kabineta za vježbanje vida, prvog takvog u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Akcija sakupljanja čepova trajat će do kraja 2018.godine.U tu svrhu otvorena je stranica na društvenoj mreži #zelimovjezbativid

Pozivamo sve građane Rijeke i Primorsko-goranske županije da se odazovu akciji, te da sakupljanjem i donacijom čepova pomognu opremanje kabineta za vježbanje vida. Čepovi se mogu donijet od ponedjeljka do petka u sjedište udruge „I djeci s ljubavlju“, Užarska 28, Rijeka, od 8.00 do 17.00 sati.

Kao što smo već najavili, udruga će u rujnu održati i promociju edukacijskog crtanog filma o važnosti vida, te tom prilikom uputiti pozive vrtićima, školama i institucijama da održe prezentacije edukacijskog crtanog filma u cilju senzibilizacije djece i šire javnosti o važnosti i očuvanju vida.