Donacije

Donacije

Učlanjivanjem u udrugu, donacijama, kupnjom kalendara, volonterskim radom (članstvo u udruzi) i prodajom knjiga možete pridonijeti ostvarivanju cilja udruge.

Ukoliko Vas zanima neka informacija o radu i sudjelovanju u djelovanju udruge, kontaktirajte nas na našu e-mail adresu - idjecisljubavlju@gmail.com.

OIB: 60740373348

UPLATA DOBROVOLJNOG NOVČANOG IZNOSA:
Žiro račun HR 14 2340 0091 1103 38122
MBS: 2397617

PRODAJA I NARUDŽBA KALENDARA:
RIJEKA: UDRUGA „ …I DJECI S LJUBAVLJU“ UŽARSKA 28 (Stari grad)
INFO: 091 526 04 34

NKD: 9499

RNO obrazac: 0382266

Zahvaljujemo donatorima bez kojih ova humanitarna akcija ne bi mogla biti u potpunosti realizirana.

Uplatom donacije dajete suglasnost / privolu udruzi "I DJECI S LJUBAVLJU" RIJEKA, Užarska 28, OIB: 60740373348 da prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, te jasno i nedvosmisleno izražavate svoju volju da se Vaši osobni podaci koriste u svrhu reguliranja i evidentiranja Vaše donacije Udruzi.

Ovu suglasnost / privolu dajete dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujete kako ste upoznati da u bilo koje vrijeme možete povući istu bez bilo kakvih negativnih posljedica.

Također, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), možete pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijete potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, te zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Donacije 2021

 • Općina Kostrena - Donacija
 • Dame Sv. Jurja Beč, Austrija
 • Grad Kastav
 • Grad Kraljevica
 • Grad Crikvenica
 • Lucijan Grdinić
 • Grad Novi Vinodolski
 • Kajzerica Građenje d.o.o.
 • Općina Omišalj
 • K.P.N. International
 • Vesna Zinaić
 • Kornelija Balas