Postanite član

Učlanite se u udrugu


Iznos članarine za 2019.
1 Redovan član 100,00 kn, 2 aktivan član: 100, 00 kn, 3 podupirajući član 6 mj: 300 ,00 kn, 12 mjeseci 600,00 kn

Ispunjavanjem i slanjem obrasca za učlanjenje dajem suglasnost / privolu udruzi "I DJECI S LJUBAVLJU" RIJEKA, Užarska 38, OIB: 60740373348 da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke, te jasno i nedvosmisleno izražavam svoju volju da se moji osobni podaci koriste u svrhu reguliranja mog članstva u Udruzi.

Ovu suglasnost / privolu dajem dobrovoljno te ispunjavanjem i slanjem obrasca potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući istu bez bilo kakvih negativnih posljedica.

Također sam upoznat da, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, te zatražiti brisanje mojih osobnih podataka.