O projektu

O projektu

Osnovni cilj ove akcije jest uređenje i opremanje vlastitog kabineta u Rijeci za pomoć djeci s oštećenjima vida, a koji uključuje stručnu podršku i stručni mobilni tim.

Osim kabineta, kroz projekt ćemo u narednoj godini raditi i na senzibilizaciji opće i stručne javnosti za izuzetno važnu re(habilitaciju)vida i vidnih funkcija ne samo na lokalnoj, već i na razini cijele Hrvatske.

PROJEKT:

U edukacijsko rehabilitacijskoj praksi primijećeno je kako se osobe s istim stupnjem oštećenja vida međusobno razlikuju prema vizualnom funkcioniranju u svakodnevnim situacijama. Također je poznato kako osobe mogu imati probleme vizualnog funkcioniranja s urednim oftalmološkim nalazom. Teškoće vizualnog funkcioniranja često se nalaze i u djece s razvojnim teškoćama no ostaju neprepoznate zbog utjecaja drugih čimbenika na djetetovo funkcioniranje. Zbog svega navedenog u svijetu je prepoznata potreba za procjenom vizualnog funkcioniranja koja će obuhvaćati ne samo procjenu vidnih funkcija, već i sposobnost korištenja vida u svakodnevnim životnim situacijama (funkcionalni vid). Poteškoće u vizualnom funkcioniranju mogu osobama uzrokovati teškoće u svladavanju svakodnevnih životnih zadataka no i dovesti do dodatnog propadanja vidnih funkcija. Stoga je kod ovih osoba neophodno provoditi vježbe vida, kako bi se sačuvalo vizualno funkcioniranje. Budući da je problematika procjene i (re)habilitacije funkcionalnog vida vrlo složena, a neophodna za očuvanje kvalitete života osoba s oštećenjem vida, dolazi do neophodo nužnih rehabilitacijskih vježbi te osnivanju kabineta za djecu s oštećenjem vida za područje PGŽ.

PODRŠKA:

Pokroviteljstva za projekt „Želimo vježbati vid“ dali su: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Primorsko – goranska županija ,Gradonačelnik Grada Rijeke, Grad Rijeka,a podršku je dalo Ministarstvo zdravstva , Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka ,KBC Rijeka, Savez slijepih Istarske županije , članice projekta +-60, Katedra čakavskog Sabora –Kostrena, Udruga invalida Grada Crikvenice, Udruga Leptirići-udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve, Spomenička knjižnica Mažuranić-Brlić-Ružić,IAPB-onlus Internacionalna agencija za prevenciju slijepoće -sekcija sa sjedištem u Rimu.

DESET GODINA DJELOVANJA UDRUGE:

Inače, „I djeci s ljubavlju“ udruga je koja svake godine tradicionalno okuplja i potiče pojedince, institucije ,volontere i ostale subjekte na konkretne aktivnosti kojima se pomažu najmlađi članovi našega društva. Ono što nam je iznimno drago jest to da će se donacije za ovaj projekt prikupljati upravo u godini u kojoj Udruga „…I djeci s ljubavlju“ obilježava svoju desetu godinu djelovanja. Tako ćemo i rođendansku 2018. godinu provesti – radno. Upravo zbog ove obljetnice smo se, za razliku od dosadašnjih godina kada smo prikupljali donacije za kupovinu različitih medicinskih aparata za ustanove u kojima borave djeca te za KBC Rijeka, ovaj put odlučili prikupljati donacije za opremanje našeg vlastitog kabineta koji će biti od velike pomoći našim malim, slabovidnim prijateljima.