Promocija kalendara za 2018 godinu

Promocija kalendara za 2018 godinu

Pod Pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović #zelimovjezbativid

Udruga ...“I DJECI S LJUBAVLJU” iz Rijeke humanitarna je udruga, osnovana 2008. godine. Udruga djeluje kao dobrotvorni fond koji prikuplja sredstva za nabavku opreme za dječje bolnice, pruža pomoć za razvoj poticajnog, sigurnog i kreativnog okruženja za razvoj, rast i odgoj djece, te pruža pomoć bolesnoj, siromašnoj i nemoćnoj djeci.

Svojim radom udruga potiče zajednicu na solidarnost, te jamči donatorima da će njihova sredstva biti upotrebljena na najefikasniji način za pružanje pomoći onima kojima je to stvarno najpotrebnije.


Projekt ŽELIMO VJEŽBATI VID trajat će tijekom 2017. i 2018. godine a cilj projekta je edukacija, stručna predavanja i pokretanje kabineta za vježbanje vida.

Prepoznatljiva je u javnosti po kalendaru kojeg izrađuje svake godine a čiji prihod od prodaje je usmjeren za kupnju medicinske opreme.

Uključite se i vi u veliku humanitarnu akciju ŽELIMO VJEŽBATI VID #idjecisljubavlju #želimovježbativid POSTANITE NAŠ DONATOR

Humanitarnim akcijama Udruga …”I DJECI S LJUBAVLJU” je realizirano do 2016. godine

KBC RIJEKA Dječja bolnica “Kantrida” - Transkranijski color dopler i oprema poluintenzivne sobe Neuropedijatrijskog odjela, Monitor za vitalne funkcije i digitalna vaga Osnovna škola “Pećine” Rijeka - jedini odjel u RH za slabovidnu djecu; taktilni pekač Dnevni centar “Slava Raškaj” Rijeka - oprema didaktičke opreme Dječji vrtić Rijeka - logopedski digitalni set Zagreb - Jastrebarsko Humanitarna akcija za mladog vatrogasca Maria - medicinski krevet i pomagala Centar za autizam Rijeka - senzorna ljuljačka Udruga “Dam dom” financijska pomoć za udomljenu djecu, Gorski kotar-Delnice-logopedski digitalni set za djecu Gorskog kotara.

SREDSTVA SE PRIKUPLJAJU PRODAJOM KALENDARA I PROMOTIVNIH PROIZVODA ...’’i djeci s ljubavlju’’

UPLATA NOVČANIH DONACIJA NA: IBAN HR 14 23400091110338122 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB, RAČKOGA 6, CROATIA Užarska 28/51000 Rijeka/Croatia/Mob:+385 97 704 20 99/ +385 97 6116400 E-mail: idjecisljubavlju@gmail.com / Web: www.djecisljubavlju.hr OIB: 60740373348