Predsjednik

Predsjednik

U Udruzi djeluje organizacijski i izvršni (stručni) tim koji se međusobno nadopunjuju.

Organizacijski tim sastavljen je od:

Skupština, Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik birani su na izbornoj Skupštini održanoj u prosincu 2017. Godine sa mandatom od četiri godine, do prosinca 2021.godine.

Za predsjednicu je izabrana dosadašnja predsjednica i osnivačica udruge gđa Livia Mjeda, dopredsjednice: Ana Miškulin i Sanja Zambelli, a tajnica Ida Serdarević.

Izvršni tim udruge čine: predsjednica Livia Mjeda, potpredsjednice: Gđa Sanja Zambelli, Gđa Ana Miškulin, administrator, knjigovođa i vanjski stručni suradnici - voditelji projekata. Udruga se oslanja i na volonterski rad te uključuje brojne volonteri u provođenje programa i projekata.

Rad Organizacijskog i izvršnog tima kao i cjelokupnog poslovanja Udruge, prema Statutu Udruge nadzire Skupština udruge kao najviše tijelo. Udruga se financira iz različitih tuzemnih i inozemnih izvora i redovito prijavljuje različite projekte na raspisane natječaje kako bi pokrila troškove programa i projekata koji su uz njega vezani.

Udruga provodi dugoročni program rada unutar kojeg se planiraju provesti razni programski projekti u 2018, 2019. i 2020. godini i narednih godina. Godišnje se projekti mijenjaju, evaluiraju, nadograđuju te prolaze kroz različite faze u svrhu ostvarenja dugoročnih ciljeva projekata i programa te misije Udruge ...i djeci s ljubavlju.