Humanitarna promocija kalendara ŽELIMO VJEŽBATI VID za 2019. godinu

Humanitarna promocija kalendara ŽELIMO VJEŽBATI VID za 2019. godinu

Rijeka, 28. prosinca 2019.

Udruga „…i djeci s ljubavlju“ , danas je u vijećnici Grada Rijeke promovirala 13. po redu humanitarni kalendar za 2019. godinu, pod nazivom ŽELIMO VJEŽBATI VID. Humanitarni kalendar ŽELIMO VJEŽBATI VID jedna je u nizu aktivnosti udruge koja ima za svrhu osvijestiti javnost o važnosti vida.

Na fotografijama 13. po redu kalendara za 2019. godinu ŽELIMO VJEŽBATI VID nalaze se promotori videći i slijepi sportaši koji su se odazvali i podržali nacionalni projekt iz Osijeka, Pule, Splita i Rijeke: nogometaši NK Rijeke, Sportski klub slijepih - članovi udruge slijepih PGŽ, Biciklistički klub slijepih "Tandem“-članovi Udruge slijepih Istarske županije 22.2 1951., Studio "Prime" Osijek, Odbojkaški klub Split, Jedriličarski klub "Split" te malonogometne riječke ekipe koje su sudjelovale i natjecale se prilikom održavanja prvog dobrotvornog turnira "..I djeci s ljubavlju "na Čavlima 11.11, 2018.; veterani HNK Rijeka, riječki odvjetnici, riječki liječnici, ekipa predstavnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, ekipa malonogometaša „3. maja“, ekipa „Metisa“, ekipa ženskog nogometnog kluba "Rijeka", ekipa veterana NK Borac Bakar i ekipa udruge „...i djeci s ljubavlju“.

Fotografiranje za kalendar je odrađeno sponzorski od strane službenog fotografa Udruge foto Revije iz Rijeke kao i opis projekta koji je preveden na engleskom od strane AnneMarije Uroda iz Rijeke a započelo je u srpnju na lokacijama Split, Osijek, Pula i Rijeka Kalendar će se prodavati po cijeni od 50,00 kn te ga se može naručiti putem web stranice www.djecisljubavlju.hr ili na info tel. Udruge +385 91 5260 434.

Godine 2017. udruga „...i djeci s ljubavlju“ pokrenula je nacionalni projekt ŽELIMO VJEŽBATI VID, čiji je konačan cilj senzibilizacija javnosti na poteškoće djece s oštećenjima vida i slabovidne djece. Uz senzibilizaciju, paralelno se stvaraju mogućnosti za opremanje budućeg Centra za rehabilitaciju djece s navedenim poteškoćama.

Udruga "i djeci s ljubavlju" prepoznala je problem slabovidnosti i velike važnosti prevencije koja u konačnici rasterećuje zdravstveni sustav. Rano liječenje ambliopije je među najisplativijim postupcima u zdravstvenoj zaštiti. U RH se vrlo malo zna o ovom problemu. Djeca i građani općenito nisu upoznati sa mogućnošću prevencije slabovidnosti.

U sklopu nacionalnog projekta „Želimo vježbati vid" više je aktivnosti, a namijenjene su prvenstveno djeci predškolske i školske dobi, njihovim roditeljima, profesorima i građanima općenito.

Projekt je predstavljen do danas predstavnicima Grada Splita, Osijeka ,Koprivnice , Rijeke te van granica Hrvatske ; u Italiji -Internacionalnoj agenciji za prevenciji vida Onlus u Rimu i na konvenciji Health Benefit u Beču.Udruga je u 2018. godini prešla 7600 km promovirajući nacionalni projekt.

Nacionalni projekt je pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku, PGŽ-a, Grada Rijeke, te je podršku projektu dalo Ministarstvo zdravstva, KBC Rijeka, NZZJZ Rijeka i Hrvatska Gospodarska komora Hrvatske te mnogobrojne udruge

Udruga ".. i djeci s ljubavlju "je nositelj nacionalnog projekta "Želimo vježbati vid" registriranog pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo s pravom prvenstva 17/06/2016.s važenjem do 17.06 2026.

Udruga "...i djeci s ljubavlju "odobrava objavljivanje fotografija s promocije kalendara na službenim web stranicama institucija i društvenim mrežama.

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da sve fotografije promotora Hrvatskih klubova i malonogometnih ekipa koje se nisu našle u kalendaru možete od danas pronaći na našim službenim stranicama i društvenim mrežama.

www.djecisljubavlju.hr #zelimovjezbativid

U slučaju objave fotografija navesti izvor: foto Revija Rijeka, službeni fotograf Udruge

Za svako drugo javno objavljivanje u medijima potrebno je tražiti suglasnost na: idjecisljubavlju@gmail.com