Plesno glazbena manifestacija - Otvori oči 23.10.2010

Plesno glazbena manifestacija - Otvori oči 23.10.2010

Želimo vježbati vid“ nacionalni je projekt koji je upravo u Rijeci pokrenula riječka udruga „...i djeci s ljubavlju“ s ciljem senzibilizacije javnosti o prevenciji vida.Pod projekt pod nazivom "Otvori oči" je naziv istoimenog animiranog edukativnog filma kojeg udruga kao alat prikazuje po osnovnim školama i dječjim vrtićima PGŽgdje nakon pregledanog filma djeca ponovno pogledaju kući sa svojim roditeljima te odgovore na pitanja koja dostave nama u udruzi a psiholog evalura podatke, koje dostavljamo u NZZJZ PGŽ. Jedna od aktivnosti unutar provedbe projekta jest i prikazivanje animiranog filma prevedenoga i sinkroniziranoga na hrvatski jezik pod nazivom „Otvori oči“. Ova je aktivnost preuzeta po licenci Internacionalne agencije za prevenciju sljepoće IABP Onlus iz Italije.

Od 2017 godine do danas nastavlja se aktivnost projekta čak i u doba pandemije korona virusa zahvaljujući platformi online, a u 2021 godini sufinanciran je projekt od JLS i to Gradova Kastav, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski, te Općina Kostrena i Omišalj.

U subotu 23 10 2021. se održava manifestacija istog naziva koju financira Primorsko goranska županija na Korzu od 10- 13 sati gdje će se održati glazbeno-plesna manifestacija.

Osim referentnih hrvatskih institucija, gradova i općina koje podržavaju nacionalni projekt, a čiji se broj konstantno povećava (Ministarstvo zdravstva ,Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Carnet ,Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Hrvatska gospodarska komora, mnogobrojne općine i gradovi: Rijeka ,Split, Crikvenica,Kraljevica ,Novi Vinodolski, Krk, Cres, Kastav, Lovran, Kostrena, Punat, Omišalj) ističemo da su među prvima njegovu važnost prepoznali Primorsko – goranska županija te Grad Rijeka.