Poziv na online audiciju za audio snimanje himne "Želimo vježbati vid"

Poziv na online audiciju za audio snimanje himne "Želimo vježbati vid"

Udruga „I djeci s ljubavlju“ je 2017 .godine je pokrenula nacionalni projekt „Želimo vježbati vid“

Nizom aktivnosti koje pokrećemo za cilj je senzibilizacija javnosti o očuvanju vida.Na području PGŽ ne postoji opremljen kabinet koji vrši probir i terapije za djecu od rođenje do 12 godine.Cilj programa je otvaranje kabineta za vježbanje vida u Rijeci te prevencija slabovidnosti na području PGŽ.

Tijekom proteklih godina udruga je djelovala na humanitarnoj bazi,prikupljenim vlastitim sredstvima uz potporu Primorsko- goranske županije ,Grada Rijeke te sponzora uz rad volontera kupovali smo medicinsku aparaturu i to svake godine za jednu Ustanovu u kojoj borave djeca u PGŽ.(www.djecisljubavlju.hr)

Željeli bismo da se uključe djeca i mladi iz cijele Hrvatske, kako bismo osvijestili važnost o očuvanju vida od najranije mladosti, te smo u sklopu navedenog projekta, napravili himnu u hrvatskoj i talijanskoj verziji.


Materijali za audiciju:Rok prijave: do 13.10.2018.

Audicija

Da bi kandidat prošao audiciju potrebno je:

1. Ispuniti Prijavnicu (SVI) i poslati je na e-mail: himna.idjecisljubavlju@gmail.com najkasnije do 13.10.2018. do 24:00 sata


2. Kandidat može birati da li će:

a) Poslati snimke svoga glasa (može mobitelom) uz dvije verzije istoga glasa (hrvatsku i talijansku) na audio podloge himne (točke 3. i 5. ili točke 4. i 6. po izboru) na e-mail skupa s Prijavnicom ili

b) Doći osobno na audiciju, o datumu i točnom rasporedu termina biti će obaviješteni naknadno e-mailom navedenim u Prijavnici. Za audiciju uživo treba pripremiti dvije verzije istoga glasa (hrvatsku i talijansku) na audio podloge himne (točke 3. i 5. ili točke 4. i 6. po izboru).


Kandidat na audicijama može koristiti tekstove.

Prijaviti se mogu svi od navršenih 7 – 18 godina starosti.


Nakon završene audicije, komisija će napraviti dvije liste:

1. Listu kandidata koji su prošli audiciju za veliki zbor „Djeci s ljubavlju“ koji će snimati obje verzije himne zajednički i

2. Listu 30 najbolje ocijenjenih kandidata koji će snimati dvije verzije himni u studiju

Nakon audio promocije himni, pristupiti će se i snimanju videospota, na kojem se očekuje od kandidata da znaju obje verzije himni napamet. Termine snimanja videospota kandidati će dobiti naknadno, e-mailom.

Za bilo kakve upite i detaljnije informacije vezane uz audiciju, molimo kontaktirajte nas na e-mail: himna.idjecisljubavlju@gmail.com